• Szczęśliwy numerek

0
0

0000-00-00

  • Ważna informacja

Przypominamy wszystkim uczniom o uzupełnieniu legitymacji o nr PESEL. Brakujący wpis można uzyskać w sekretariacie szkoły


Wydawanie świadectw dojrzałości i informacji o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się 30 czerwca w godzinach od 8:30 do 14:00 w sali nr 119Harmonogram egzaminów zawodowych!

Nowa podstawa programowa

Nadchodzące wydarzenia