Kalendarium

czerwca
1
czerwca
16
czerwca
24

Szczęśliwe numerki

Kadra pedagogiczna

profesor
profesor
Zobacz wszystkich

Ogłoszenia

Komisja wyborcza powołana zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 10 maja do przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu ogłasza wybory, które odbędą się 25 maja. Z dniem ogłoszenia wyborów rozpoczyna się kampania wyborcza, a kandydatów do list wyborczych można zgłaszać do dnia 23 maja do pana Marka Grybosia. Skład powołanej komisji został wywieszony w gablocie Samorządu Szkolnego.

Ranking Liceum, Technikum 2022 r.

Współpracujemy

strzałka do góry
Dziennik