Aktualności

Kalendarium

wrzesień
2

Szczęśliwe numerki

Kadra pedagogiczna

profesor
profesor
Zobacz wszystkich

Ogłoszenia

Drodzy Kandydaci zakwalifikowani, do 15 lipca należy złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty, karta potwierdzająca uczęszczanie dziecko do szkoły ponadpodstawowej, 2 zdjęcia, oświadczenie o nauce religii, zgoda RODO. Ponadto kandydaci zakwalifikowani do Technikum Nr 1 zobowiązani dostarczyć zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy. 
Planowane badania 13 lipca 2024r. na terenie naszej szkoły będą odbywać się wg planu:
8:10 - Technik mechatronik
8:30 - Technik elektronik
9:10 - Technik informatyk
9:45 - Techniki grafiki i poligrafii cyfrowej
 
dokumenty do pobrania - otwórz

Wykaz podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego - Rok szkolny 2024/2025


Harmonogram gzaminów poprawkowych:

język polski - 26.08.2024 r. 
chemia - 26.08.2024 r.
podstawy energetyki - 27.08.2024 r. 
biologia - 27.08.2024 r. 
 
Egzamin pisemny rozpocznie się o godzinie 9:00 w sali 119.
Po poprawie prac odbędzie się egzamin ustny. 

Ranking Liceum, Technikum 2024 r.

Współpracujemy

strzałka do góry
Dziennik