Biologiczno-Chemiczny


SZCZEGÓŁY KIERUNKU

Profil biologiczno-chemiczny jest bardzo atrakcyjnym i dobrym kierunkiem kształcenia po gimnazjum. Co rok cieszy się szczególnym zainteresowaniem młodzieży co skutkuje tym, że ostatecznie zespół klasowy stanowią uczniowie uzyskujący wysokie oceny w nauce i angażujący się w różne przedsięwzięcia.

ROZSZERZONY PROGRAM NAUCZANIA Z:

biologii

chemii

JĘZYKI OBCE:

język angielski

język niemiecki


Dzięki dużej ilości godzin biologii i chemii poświęconych na realizację materiału na poziomie rozszerzonym oraz bardzo rzetelnemu realizowaniu materiału, Uczniowie przy pomocy nauczycieli mają szansę bardzo dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego i studiów.

Jeżeli jesteś zainteresowany medycyną, biologią, psychologia, pedagogiką, ratownictwem medycznym, rehabilitacją, farmacją, położnictwem, chemią, biotechnologią, kosmetologią, leśnictwem to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.


W ramach nauki:

 • prowadzone są zajęcia terenowe z biologii prowadzone na terenie parków narodowych np. Pienińskiego Parku Narodowego, ścieżkach dydaktycznych oraz w Parkach Krajobrazowych okolic Gorlic,
 • prowadzone są zajęcia badawcze w terenie z biologii i chemii w ramach zielonej szkoły,
 • uczniowie uczestniczą w ciekawych wykładach i warsztatach organizowanych na terenie szkoły, a prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni wyższych np. Wydziału Biologiczno - Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego czy prowadzonych przez specjalistów np. lekarzy,
 • organizujemy lekcje biologii prowadzone w Ogrodzie Botanicznym UJ, Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie,
 • uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Muzeum Anatomii Collegium Medicum UJ, Muzeum Farmacji oraz w Muzeum Przyrodniczym UJ,
 • prowadzimy zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia z udziałem lekarzy i innego personelu medycznego różnych zawodów oraz we współpracy z licznymi instytucjami. Realizujemy rozmaite programy profilaktyczne, propagujemy transplantologię i krwiodawstwo,
 • uczniowie przygotowywani są do różnych konkursów i olimpiad przedmiotowych, dzięki czemu poszerzają i pogłębiają swoja wiedzę, zdobywają doświadczenia, uczą się pozytywnej rywalizacji i odnoszą sukcesy,
 • Uczniowie chętnie promują swój kierunek uczestnicząc w różnych tematycznych spotkaniach.

Uczniowie otrzymują systematyczne wsparcie od nauczycieli przedmiotów profilowych:

 • dodatkowe pozalekcyjne zajęcia poszerzające wiedzę, a dla potrzebujących także wyrównujące braki,
 • indywidualne oraz zbiorowe konsultacje przedmaturalne,
 • zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad,
 • kółko biologiczne i chemiczne dla zainteresowanych.

Zobacz galerię zdjęć kierunku: Biologiczno-Chemiczny


strzałka do góry
Dziennik