Klasa Menadżersko-Ekonomiczna


SZCZEGÓŁY KIERUNKU

Jeżeli interesują Cię ekonomiczne problemy współczesnego świata, jesteś osobą przedsiębiorczą, posiadasz predyspozycje organizacyjne i przywódcze, wykazujesz się zdolnościami matematycznymi to klasa menadżersko-ekonomiczna jest dla Ciebie!

ROZSZERZONY PROGRAM NAUCZANIA Z:

matematyki

geografii

JĘZYKI OBCE:

język angielski

język niemiecki

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:

zarządzanie firmą


W ramach nauki uczeń:

  • uzyska gruntowną wiedzę z zakresu matematyki i geografii,
  • zdobędzie wiedzę z zakresu zarządzania firmą, podstaw przedsiębiorczości oraz podstawowe umiejętności menadżerskie przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przygotuje się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki i geografii,
  • rozwinie swoje zainteresowania w zakresie przedsiębiorczości, ekonomii, biznesu i zarządzania.

Perspektywa dalszej edukacji: ekonomia, finanse, logistyka, zarządzanie, marketing, rachunkowość, inżynieria produkcji, administracja, geografia, architektura krajobrazu, turystyka i rekreacja, kartografia, geologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, górnictwo, geodezja i inne.


strzałka do góry
Dziennik