Technik Elektronik


SZCZEGÓŁY ZAWODU

Elektronik to specjalista, który odpowiada za proces montażu, instalacji, konserwacji oraz naprawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń i systemów elektronicznych.

ELEKTRONIK TO SPECJALISTA O WYSOKIEJ POZYCJI RYNKOWEJ

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka

JĘZYKI OBCE:

język angielski

język angielski zawodowy

język niemiecki

KWALIFIKACJE:

ELM.02.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

PERSPEKTYWA PRACY:

serwisant w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego i AGD

zakłady przemysłowe zajmujące się montażem, instalacją, konserwacją i eksploatacją urządzeń elektronicznych

firmy instalujące systemy i urządzenia elektroniczne, np. systemy monitoringu, instalacje telewizji kablowej, systemy nagłaśniania itp.


Zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości, ponieważ elektronika ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Zawód ten stwarza absolwentom, bardzo duże możliwości zatrudnienia i znalezienia satysfakcjonującej pracy.


Wybierając ten kierunek będziesz potrafił:

 • projektować, montować, instalować i uruchamiać układy i urządzenia elektroniczne,
 • wykonywać pomiary diagnostyczne i lokalizować uszkodzenia układów oraz urządzeń elektronicznych,
 • symulować działanie układów i urządzeń przy pomocy programów komputerowych,
 • instalować oprogramowanie urządzeń elektronicznych,
 • programować urządzenia elektroniczne,
 • wykonywać konserwacje i naprawy w instalacjach i urządzeniach elektronicznych

Plan nauczania:

 • podstawy elektrotechniki,
 • elektronika,
 • pomiary w elektrotechnice i elektronice,
 • technologia informatyczna w zawodzie,
 • instalowanie urządzeń elektronicznych,
 • konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych,
 • użytkowanie urządzeń elektronicznych,
 • obsługiwanie urządzeń elektronicznych.

Elektronik to specjalista, który odpowiada za proces montażu, instalacji, użytkowania, konserwacji, naprawy urządzeń i systemów elektronicznych, oraz sprzętu komputerowego, jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i specjalistycznych firmach handlowych oraz w innych gałęziach przemysłu, gdzie są stosowane urządzenia elektroniczne.

Zajęcia odbywają się w pracowni wyposażonej w urządzenia elektroniczne i pomiarowe, kamery, odbiorniki telewizyjne, rejestratory, centralki alarmowe, różnego rodzaju czujniki, systemy kontroli dozoru i zabezpieczeń, systemy odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej.strzałka do góry
Dziennik