Technik Elektronik


SZCZEGÓŁY ZAWODU

Elektronik to specjalista, który odpowiada za proces montażu, instalacji, konserwacji oraz naprawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń i systemów elektronicznych.

ELEKTRONIK TO SPECJALISTA O WYSOKIEJ POZYCJI RYNKOWEJ

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka

JĘZYKI OBCE:

język angielski

język angielski zawodowy

język niemiecki

KWALIFIKACJE:

ELM.02.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

PERSPEKTYWA PRACY:

warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych

biurach konstrukcyjno-technologicznych

zakładach instalujących urządzenia elektroniczne

MASZ MOŻLIWOŚĆ:

zdobycia certyfikatów

poszerzania swojej wiedzy na kółkach entuzjastów elektroniki

wykonywania projektów z zakresu sterowania i programowania mikrokontrolerów


Zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości, ponieważ elektronika ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Zawód ten stwarza absolwentom, bardzo duże możliwości zatrudnienia i znalezienia satysfakcjonującej pracy.


Wybierając ten kierunek będziesz potrafił:

 • projektować, montować, instalować i uruchamiać układy i urządzenia elektroniczne,
 • wykonywać pomiary diagnostyczne i lokalizować uszkodzenia układów oraz urządzeń elektronicznych,
 • symulować działanie układów i urządzeń przy pomocy programów komputerowych,
 • instalować oprogramowanie urządzeń elektronicznych,
 • programować urządzenia elektroniczne.

Plan nauczania:

 • podstawy elektrotechniki,
 • elektronika,
 • pomiary w elektrotechnice i elektronice,
 • technologia informatyczna w zawodzie,
 • instalowanie urządzeń elektronicznych,
 • konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych,
 • użytkowanie urządzeń elektronicznych,
 • obsługiwanie urządzeń elektronicznyc.

W trakcie nauki uczniowie poza zajęciami teoretycznymi, również projektują, montują i uruchamiają układy i urządzenia elektroniczne. Dobierają przyrządy i metody do pomiarów parametrów układów i urządzeń elektronicznych. Zdobywają umiejętności z zakresu lokalizacji uszkodzeń i naprawy urządzeń elektronicznych.

Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach szkolnych, których wyposażenie jest systematycznie uzupełniane oraz w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach.


Zobacz galerię zdjęć zawodu: Technik Elektronik


strzałka do góry
Dziennik