Technik Mechatronik


SZCZEGÓŁY ZAWODU

Mechatronika jest interdescyplinarną dziedziną nauki i techniki. Zajmuje się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki.

TECHNIK MECHATRONIK TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka

JĘZYKI OBCE:

język angielski

język angielski zawodowy

język niemiecki

KWALIFIKACJE:

ELM.03.

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

PERSPEKTYWA PRACY:

w przemyśle elektromaszynowym

w biurach konstrukcyjno - projektowych

jako programista PLC

MASZ MOŻLIWOŚĆ:

zdobycia certyfikatów

poszerzania swojej wiedzy na kółkach mechatronicznych

brania udziału w projektach mechatronicznych


W trakcie nauki uczniowie, poza zajęciami teoretycznymi projektują, montują i uruchamiają układy i urządzenia elektroniczne i mechaniczne. Wykorzystują techniki komputerowe i nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Uczą się opracowania dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, instalowania i obsługi systemów sieciowych transmisji danych stosowanych w mechatronice. Montują i demontują, uruchamiają oraz wyłączają urządzenia i systemy mechatroniczne. Uczą się diagnostyki i naprawy urządzeń mechatronicznych. W swoich działaniach wykorzystują technikę komputerową i układy mikroprocesorowe.


Wybierając ten kierunek będziesz potrafił:

 • projektować, instalować i obsługiwać urządzenia mechatroniczne,
 • programować i nastawiać parametry urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • oceniać ich stan techniczny,
 • czytać analizować a także samodzielnie opracowywać dokumentacje techniczna urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • prowadzić dokumentację techniczną,
 • sporządzać protokoły uszkodzeń, awarii i przeprowadzonych napraw.

Plan nauczania:

 • podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • podstawy technologii maszyn,
 • konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn,
 • technologie informatyczne w zawodzie,
 • montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych,
 • montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
 • montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
 • rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Zobacz galerię zdjęć zawodu: Technik Mechatronik


strzałka do góry
Dziennik