Aktywne zajęcia z biologii


Administrator piątek 7 czerwca 2019

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy I o profilu biologiczno – chemicznym uczestniczyli w zajęciach on – line z biologii  w ramach  projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania". Projekt ten zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla młodzieży, polegających na realizacji projektów badawczych. Zajęcia biologii miały charakter wirtualnych zajęć wykładowych, laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z nauczycielem biologii w szkole oraz zajęcia warsztatowe  prowadzone na  UJ.

 Przykładowa tematyka zrealizowanych zajęć:

 Analiza DNA – technika PCR.

  1. Analiza DNA – ustalanie ojcostwa.
  2. Daktyloskopia –czyli co kryją odciski naszych palców?
  3. Zarys anatomii i pracy serca.
  4. Antocyjany – indykatory ph w komórce roślinnej.
  5. Funkcjonowanie organizmu człowieka w warunkach ekstremalnych.
  6. Pierwotniaki pasożytnicze.
  7. Różnorodność stawonogów.
  8. Badanie właściwości fizykochemicznych barwników fotosyntetycznych.
  9. Pierścienice.
  10. Adaptacje kręgowców do życia w różnych środowiskach.

strzałka do góry
Dziennik