Projekt Unijny
Rodo
Małopolska Chmura Edukacyjna

Aktywne zajęcia z biologii on-line


Administrator piątek 30 listopada 2018

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania" odbywają się w naszej szkole zajęcia on–line z biologii, w których uczestniczą uczniowie z klasy I o profilu biologiczno – chemicznym. Projekt ten zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla młodzieży, polegających na realizacji projektów badawczych. Zajęcia biologii mają charakter wirtualnych zajęć wykładowych, laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników  Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z nauczycielem biologii w szkole Za nami już kilka ciekawych lekcji poświęconych między innymi  badaniu kryją odciski naszych palców, znaczeniu daktyloskopii, budowie i rozpoznawaniu kości szkieletu człowieka oraz anatomii  serca i fizjologii układu krążenia.

Przed nami  wiele ciekawych tematów do zrealizowania oraz dwa zajęcia warsztatowe  w sali ćwiczeniowej Zakładu Antropologii Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

strzałka do góry
Dziennik