Projekt Unijny

Aktywność uczniów na kierunku biologiczno-chemicznym


Tomasz Bąk poniedziałek 23 lipca 2018

Wyjeżdżamy na zajęcia na uczelnie krakowskie w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców.

Uczestniczymy w zajęciach praktycznych w ramach przedmiotu "Obserwacja i doświadczenia w nauczaniu biologii".

Mamy możliwość zdobywania wiedzy biologicznej również uczestnicząc w wykładach i warsztatach  prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rzeszowski.

Uczestniczymy w zajęciach z anatomii człowieka prowadzonych przez studentów medycyny.

Działamy w ramach Ligi Ochrony Przyrody.

Poznajemy bogactwo przyrodnicze na szlakach turystycznych polskich parków narodowych.

Katarzyna Kosiba i Patrycja Papciak zajęły kolejno: I miejsce oraz II miejsce na etapie  regionalnym w Konkursie "Mój Las – kategoria IV".

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach.

Odnosimy sukcesy w konkursach i olimpiadach.

Bartłomiej Labut – laureat XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Katarzyna Kosiba otrzymała III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Mój Las" i odbierała nagrodę w Warszawie.

strzałka do góry
Dziennik