Brawa dla naszych maturzystów


Administrator środa 7 lipca 2021

Absolwenci Górki z rewelacyjnymi wynikami matur! Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy w tegorocznym egzaminie osiągnęli bardzo wysokie wyniki, które są wyższe niż w powiecie, województwie i kraju. Bardzo cieszy nas fakt, że ciężka praca uczniów i nauczycieli dała takie rezultaty, ponieważ udowadniają one, że edukacja w naszej szkole jest na najwyższym poziomie. W II Liceum Ogólnokształcącym zdawalność wyniosła 96%, a w Technikum Nr 1- 89%. Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym to 55% możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów naszego liceum to - 70%, a wśród absolwentów technikum – 62%), z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 56% możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów naszego liceum to 77%, a wśród absolwentów technikum - 62 %), z języka angielskiego - 76 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów naszego liceum to 91%, a wśród absolwentów technikum – 80%). Gratulujemy również wyników osiągniętych z egzaminów na poziomie rozszerzonym. Z chemii średni wynik naszych absolwentów przewyższył średnią krajową o 14%, z biologii o 13%, z języka polskiego o 11%, a matematyki o 19%.

Wyniki z przedmiotów na poziomie rozszerzonym zwiększają szanse na dostanie się na wymarzone studia. Warto uczyć się na Górce.

Wyniki dla: II Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach (język polski - poziom podstawowy)

Wyniki dla: Technikum Nr 1 w Gorlicach (język polski - poziom podstawowy)

Wyniki dla: II Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach (matematyka - poziom podstawowy)

Wyniki dla: Technikum Nr 1 w Gorlicach (matematyka- poziom podstawowy)

Wyniki dla: II Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach (język angielski - poziom podstawowy)

Wyniki dla: Technikum Nr 1 w Gorlicach (język angielski - poziom podstawowy)

Wyniki dla: II Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach (biologia - poziom rozszerzony - odział: A)

Wyniki dla: II Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach (chemia - poziom rozszerzony)

Wyniki dla: II Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach (język angielski - poziom rozszerzony)

Wyniki dla: II Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach (matematyka - poziom rozszerzony)

Wyniki dla: II Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach (informatyka - poziom rozszerzony)


Wyniki - wersja pdf  pobierz

strzałka do góry
Dziennik