Dotacja Fundacji PGE


Administrator środa 17 lutego 2021

W celu poprawy warunków pobytu uczniów w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach zrealizowano projekt  remontu szatni i zakupu szafek szatniowych dla wszystkich uczniów. Projekt ten mógł być zrealizowany dzięki wsparciu Powiatu – Organu Prowadzącego Szkołę, Radzie Rodziców oraz innym sponsorom. Fundacja Polskiej Grupy Energetycznej przekazała Powiatowi Gorlickiemu dotację celową w kwocie 19 800 zł na zakup 220 szafek szatniowych.

Za okazaną pomoc  Fundacji PGE dziękują:

Starosta Powiatu Gorlickiego - Maria Gubała,  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach – Janusz Kryca oraz uczniowie Szkoły.

 

 

strzałka do góry
Dziennik