Projekt Unijny

Dziękujemy wolontariuszom!


Administrator sobota 23 czerwca 2018

"Jesteście wyjątkowymi ludźmi, którzy w  sposób dojrzały postrzegają życie. W pełni rozumiecie sens i potrzebę Waszej misji społecznej, jaką jest wolontariat. Poświęcając swój wolny czas, dajecie potrzebującym cząstkę samego siebie. Potraficie bezinteresownie i z dużym zaangażowaniem pomagać innym. Wasza empatia, wrażliwość i dobroć budzą Nasz największy szacunek. Jesteście wzorem do naśladowania nie tylko dla Waszych koleżanek i kolegów, ale i dla całej społeczności." - takie podziękowania skierowali do wolontariuszy naszej szkoły: starosta gorlicki p. Karol Górski, p. Renata Filipowicz prezes Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini, p. Justyna Lenard koordynatorka Lokalnego Centrum Wolontariatu.

Jako opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu i Caritas pragniemy dołączyć się do tych ciepłych słów. To dzięki Wam wolontariat rozwija się i ma wiele form tj. domowy, akcyjny, kulturalny, sportowy, instytucjonalny w DPS-ie, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, w gorlickim szpitalu. Jesteście chlubą Górki!

strzałka do góry
Dziennik