Efektowne reakcje redox w chemii i biologii


Administrator poniedziałek 31 maja 2021

Młodzież klas biologiczno – chemicznych po powrocie do szkoły znowu może realizować swoją pasję do przedmiotów w zakresie przedmiotów rozszerzonych. Ostatnio uczniowie badali procesy utleniania i redukcji zarówno w chemii jak i biologii. Jeżeli procesy utlenienia i redukcji to oczywiście manganian(VII) potasu i nadtlenek wodoru, ale również witamina C i katalaza. Uczenie się przez praktykę i doświadczenia jest o wiele ciekawsze i efektywniejsze niż nauka zdalna.

strzałka do góry
Dziennik