"Górkowicze" lubią czytać


Tomasz Bąk czwartek 12 maja 2022

W ramach szkolnej akcji o nazwie "Czytanie na trawie", która miała na celu rozwijanie umiejętności i zdolności czytelniczych uczniów w środę 11.05.2022r.  klasa 1b LO uczestniczyła w lekcji języka polskiego na łonie natury. Była to niezwykła godzina, podczas której każdy uczeń czytał głośno fragment tekstu z książki Moliera pt. "Skąpiec".  Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta starali się wzorcowo zaprezentować swoje kwestie na forum klasy. Po wysłuchaniu wszystkich uczniowie wraz z Panią polonistką prowadzili dyskusję na temat treści, jakie pojawiły się w przeczytanych fragmentach lektury. Lekcja, która odbyła się w promieniach słońca, minęła bardzo przyjemnie i niezwykle szybko.

  Klasa 1b LO zakończyła również akcję pt. "Wędrująca książka". Od września tego roku uczniowie pisali wspólną książkę, której nadali tytuł "Magia jesieni". Młodzież wraz z polonistką podczas lekcji  języka polskiego rozpoczęli opowieść, po czym chętni uczniowie zabierali dzieło do domu i dopisywali swój fragment. Po upływie kilku miesięcy powstała jedna, wspólna książka mająca kilkunastu autorów. Wynik pracy uczniów z klasy 1b LO można podziwiać w bibliotece szkolnej.

strzałka do góry
Dziennik