Projekt Unijny
Rodo
Małopolska Chmura Edukacyjna

Nagroda dla Szkolnego Koła Caritas


Administrator poniedziałek 26 listopada 2018

W dniu 22.11.2018 r. w auli przy kościele farnym w Jaśle odbyło się spotkanie Wolontariuszy i Opiekunów Szkolnych Kół Caritas. Prowadzący spotkanie: ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz ks. Piotr Potyrała, wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej dziękując za całoroczne zaangażowanie w posługę na rzecz bliźniego, zachęcali do włączenia się w najbliższe akcje, a więc: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Paczki Świąteczne i Mikołajkowe dla najbardziej potrzebujących, a także Wigilijne Spotkania Opłatkowe dla osób bezdomnych, ubogich i samotnych.

SKC w ZS Nr 1 reprezentowali wolontariusze z 1dLO pod opieką p. Anny Belczyk. Miłym akcentem dla naszego koła były podziękowania i nagroda rzeczowa za zajęcie I miejsca w diecezjalnym konkursie na 100- lecie odzyskania prze Polskę niepodległości. Przypomnijmy, że szkolnym dziełem miłosierdzia była pomoc rodzinie z Zagórzan poszkodowanej w pożarze.

strzałka do góry
Dziennik