Nauczanie zdalne


Administrator wtorek 3 listopada 2020

Nauczanie matematyki w systemie zdalnym odbywa się na platformie ZOOM. Nauczyciele pracują z młodzieżą korzystając z tabletów graficznych. Systematyczny kontakt online umożliwia realizację materiału, wyjaśnianie wątpliwości uczniów i konsultowanie zadań. W klasach maturalnych od końca września nauczyciele organizowali w szkole dodatkowe zajęcia, mające na celu powtórzenie materiału do egzaminu dojrzałości na poziomach podstawowym i rozszerzonym. W obecnym czasie powtórki w miarę możliwości są realizowane w ramach zajęć lekcyjnych. Materiały i zadania do samodzielnej pracy z możliwością konsultacji są przesyłane uczniom.

strzałka do góry
Dziennik