Nowoczesne praktyki ‐ lepsze szanse zawodowe


Administrator poniedziałek 20 września 2021

Uczniowie klas czteroletniego technikum korzystają z wyjazdu do Grecji w ramach projektu "Nowoczesne praktyki ‐ lepsze szanse zawodowe" nr 2020‐1‐PL01‐KA102‐078837 finansowanego w ramach programu Erasmus+. Młodzież klas trzecich kształcąca się w zawodach technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik reklamy, technik mechatronik i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przez cały wrzesień cieszy się pobytem i pełnią słońca w urokliwej greckiej miejscowości Erateini.

Łącznie na praktykach zawodowych w Grecji przebywa 58 uczniów naszego technikum.

Młodzież realizuje praktyki zawodowe według przyjętego programu doskonaląc umiejętności praktyczne w obrębie swoich zawodów. Dodatkowo uczniowie odbywają wizyty zawodoznawcze  w lokalnych zakładach pracy.

Poza zajęciami praktycznymi uczniowie odbywają wycieczki kulturowe poznając miejscowe zwyczaje, tradycje i historię Grecji. Ponadto, rozwijają kompetencje językowe oraz korzystają z atrakcji hotelowych wykorzystując czas na sport i rekreację.

Zapraszamy do śledzenia fotorelacji na stronie fb szkoły.

strzałka do góry
Dziennik