Paweł Niemiec finalistą XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej w Pelplinie


Administrator piątek 21 kwietnia 2023

W dniach 13 - 15 kwietnia 2023 roku w Pelplinie odbył się finał XXXIII ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Wzięło w niej udział ponad 120 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, którzy wykazali się wspaniałą wiedzą teologiczną. Wśród nich był także uczeń naszej szkoły-Paweł Niemiec z klasy 3a, który zdobył tytuł finalisty olimpiady teologicznej. Olimpiada ta organizowana jest od 33 lat przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i poszczególne Wydziały Katechetyczne w całej Polsce. Tegoroczna olimpiada przebiega pod hasłem "Bóg jest Miłością objawioną w Słowie", a jej adresatami byli jak zawsze uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.

Celem tej Olimpiady było przede wszystkim zapoznanie uczestników z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości, kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie, a także z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga.

W ramach inauguracji olimpiady przemawiali między innymi biskup pelpliński Ryszard Kasyna, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej ks. kanonik dr Jan Doppke oraz reprezentująca Pomorskiego Kuratora Oświaty Bożena Dajnowska.

Biskup Kasyna zachęcał młodych uczestników, aby olimpiada pomogła im stworzyć "projekt na swoje życie przez odkrycie swojego powołania". Hierarcha nakreślił historię diecezji, ukazał najważniejsze zabytki Pelplina, z których na czoło wysuwa się jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga. Duchowny życzył, aby finał olimpiady stał się okazją do "stworzenia dobrych relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem".

Bożena Dajnowska, która reprezentowała Pomorskiego Kuratora Oświaty odczytała specjalny list, w którym Małgorzata Bielang wyraziła radość, że w finale olimpiady "uczestnikom zaproponowano również literaturę związaną z historią Pomorza traktującą o wojennych losach biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, a także o przechowywanej w Muzeum Diecezjalnym Biblii Gutenberga". Kurator życzyła, aby "poznane biblijne wzorce osobowe stały się inspiracją dla własnych zachowań".

Ks. prof. Piotr Tomasik przypomniał, że Olimpiada Teologii Katolickiej zrodziła się w okolicach Tarnowa i Suwałk w 1991 roku, gdy katecheza powróciła do szkół. Naukowiec przypomniał, że każdego roku finał odbywa się w innej diecezji, aby "uczestnicy poznali specyfikę Kościoła partykularnego".

Inauguracje finału w Pelplinie wzbogaciły występ teatralny w wykonaniu uczniów Liceum Katolickiego Collegium Marianum w Pelplinie oraz zespołu "Na cały głos" działającego przy diecezjalnym Radiu Głos.

Olimpiada rozpoczęła się na szczeblu szkolnym, a następnie odbyły się eliminacje diecezjalne. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w trakcie egzaminów pisemnych i ustnych, a także poznać niesamowite bogactwo dziedzictwa kulturowego pocysterskiego zespołu klasztornego w Pelplinie.

 

strzałka do góry
Dziennik