Sukces w konkursie ELEKTRON


Tomasz Bąk wtorek 3 stycznia 2023

Do finału ogólnopolskiego konkursu ELEKTRON organizowanego przez Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej zakwalifikowali się uczniowie klasy 4aT5 (technik mechatronik): Wiktor Makowiec i Michał Michalak.

Dla zwycięzców klasyfikacji indywidualnej konkursu ELEKTRON Organizator ufunduje nagrody finansowe i rzeczowe, pozostali Laureaci konkursu otrzymają drobne nagrody rzeczowe.  

Niezależnie od rozwiązywania zadań finałowych 24 lutego uczniowie będą mieli okazję zwiedzić unikatowe w Polsce laboratoria naukowe i dydaktyczne.  

strzałka do góry
Dziennik