Światowy Tydzień Przedsiębiorczości


Administrator piątek 18 listopada 2022

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się w klasie 4 C technik reklamy i technik grafik spotkanie z naszym absolwentem Jakubem Rojkiem, który obecnie pracuje w branży reklamy i grafiki w firmie Tigers Warszawa. Kuba opowiedział o swojej pracy, ścieżce kariery zawodowej, przedstawił też uczniom warunki, które jego zdaniem są niezbędne, aby w przyszłości mieć ciekawą pracę. Znalazł też czas na pytania od uczniów oraz krótkie indywidualne rozmowy. Organizatorką spotkania była pani Teresa Bednarz.

Serdecznie dziękujemy Kubie za poświęcony czas i życzymy dalszej owocnej kariery! Cieszy nas fakt, że absolwenci Górki świetnie radzą sobie na współczesnym rynku pracy wykazując się dużą przedsiębiorczością!

strzałka do góry
Dziennik