Projekt Unijny
Rodo

Warsztaty dla biologów na UJ


Administrator niedziela 6 stycznia 2019

Uczniowie klasy pierwszej o profilu biologiczno - chemicznym w pierwszym dniu nauki po przerwie świątecznej uczestniczyli w warsztatach "Adaptacje kręgowców do życia w środowisku wodnym", które odbyły się  w sali ćwiczeniowej Instytutu  Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Celem zajęć było poznanie cech przystosowawczych kręgowców do życia w wodzie. Młodzież nabyła umiejętności posługiwania się mikroskopem binokularnym oraz dokonania analizy budowy morfologicznej i anatomicznej  ryb na podstawie przeprowadzonej sekcji. Dokonano również porównania szkieletów ryb kościstych i chrzęstnoszkieletowych  w oparciu o unikatowe w skali kraju zbiory Zakładu Anatomii Porównawczej Instytutu Zoologii UJ.

strzałka do góry
Dziennik