Projekt Unijny
Rodo

Wycieczka dydaktyczna do Krakowa


Administrator wtorek 8 stycznia 2019

Dnia 18.12.2018 roku klasy I d i II d miały możliwość uczestniczyć w wycieczce dydaktycznej do Krakowa. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskego. Wystawa pt. "Nauki dawne i niedawne" przedstawiała sposoby liczenia, określania pory dnia czy wyznaczania dat przez naukowców ówcześnie żyjących. Mogliśmy oglądać różne przyrządy pomiarowe, a także samodzielnie z nich korzystać, zapoznając się z instrukcją pozostawioną na danym stanowisku.

Kolejnym punktem naszej wycieczki był wykład na temat kriogeniki na wydziale chemii Uniwersytetu Jagiellońskego. Na wstępie dr Magdalena Kurdziel zapoznała nas z historią kriogeniki i ogólnymi informacjami na temat tej dziedziny naukowej zawartymi w prezentacji. Następnie obserwowaliśmy wiele ciekawych doświadczeń wykonywanych przez dr Ryszarda Lehmana. Było to między innymi otrzymywanie mgły i piany, skraplanie i zestalenie argonu, rozdzielanie skroplonego powietrza na składniki, a także spalanie mieszaniny piorunującej, które wywołało najbardziej entuzjastyczne reakcje oglądających. Na zakończenie pokazów, każda chętna osoba mogła podejść, aby wziąć do ręki suchy lód o temperaturze bliskiej -80°C.

strzałka do góry
Dziennik