Wykład pracowników Rządowego Centrum Legislacji


Administrator czwartek 8 września 2022

Znajomość prawa, świadomość i kultura prawna są podstawą funkcjonowania świadomego obywatela.  W ramach edukacji prawnej dr Marcin Olszówka i Tomasz Bojanowski; pracownicy Rządowego Centrum Legislacji – Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego przeprowadzili wykłady dla uczniów naszej szkoły. W spotkaniu uczestniczyły klasy 2cLO i 3bLO. Program zajęć obejmował podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa, jego gałęzi oraz źródeł. Omówiono także proces legislacyjny w Polsce oraz zagadnienia związanie z prawem pracy. Na zakończenie spotkania odbył się quiz z nagrodami.

 

 

strzałka do góry
Dziennik