Wyniki V Szkolnego Konkursu "Barwy mojej Ojczyzny"


Administrator poniedziałek 18 listopada 2019

W konkursie udział wzięło 9 uczniów z klas pierwszych (po gimnazjum) prezentując w sumie 13 prac. Komisja w składzie: p. Justyna Góra (organizatorka konkursu), p. vice dyrektor Agata Mliczek - Bielat i p. Anna Belczyk dokonała wyboru laureatów. Ze względu na liczbę prac zgłoszonych w poszczególnych kategoriach i ich walory, zdecydowano jak następuje:

FOTOGRAFIA

I miejsce - Michał Smoszna klasa 1 bLO3

wyróżnienie  - Łukasz Kaszałowicz klasa 2aT

PRACA PLASTYCZNA

I miejsce ex aequo: - Martyna Soczek klasa 2c T i Patrycja Fiega klasa 1cT4

GRAFIKA

wyróżnienie: Seweryn Firszt i Kamil Trojanowicz klasa 1bT4.

Wyniki zostały ogłoszone w dniu 15 listopada, a laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe zakupione przez organizatorkę.

Gratulujemy laureatom!

strzałka do góry
Dziennik