Zjazd Szkół im. Ignacego Łukasiewicza


Administrator środa 5 czerwca 2019

XIV Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza odbyła się w dniach 23-25 maja 2019r. w Szkole Podstawowej  w Strachocinie k. Sanoka. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W zjeździe uczestniczyło prawie 20 szkół z całego kraju. Ważnym punktem sesji jest wymiana doświadczeń szkół Łukasiewiczowskich, poznawanie kultury i tradycji regionalnych oraz konkurs o życiu i działalności naszego patrona. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwycięska okazała się ekipa ZS Nr1 w składzie: Oliwia Guter (2dLO), Ewa Jabłczyk(2gLO), Aleksandra Osikowicz(1aLO). Dziewczyny wyprzedziły drużyny z Płocka i Krosna, ponadto Ola Osikowicz  zajęła pierwsze miejsce w rywalizacji indywidualnej. Opiekę naukową sprawowała p. Alina Mrozek a  w czasie sesji uczennicom towarzyszyła Anna Belczyk. Kolejne spotkanie rodziny szkół Łukasiewicza odbędzie się za dwa lata w Krośnicach na Dolnym Śląsku.

 

strzałka do góry
Dziennik