Zwyciężczyni ogólnopolskiego konkursu


Administrator wtorek 22 czerwca 2021

Dnia 17 czerwca ogłoszono wyniki etapu centralnego konkursu "Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku" (III edycja ogólnopolska). Zwyciężczynią tego projektu edukacyjnego, odbywającego się pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej została Aleksandra Osikowicz z klasy 3aLO (opiekun naukowy Anna Belczyk.). Ola otrzyma indeks uprawniający do podjęcia nauki na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży, zaś jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą.

strzałka do góry
Dziennik