Projekt Unijny
Rodo

Sukces – III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Mój Las”


Administrator sobota 5 maja 2018

Uczennica klasy 1dLO o profilu biologiczno-chemicznym Katarzyna Kosiba uzyskała III miejsce w IV kategorii wiekowej w XXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem "Mój Las". Należy nadmienić, że Główny Sąd Konkursowy nie przyznał w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych I oraz II miejsca. Kasia odbierze nagrodę 29 maja 2018r. w Warszawie. 

Uczennica przygotowała obszerną pracę dotyczącą "Ochrony różnorodności biologicznej w lasach", pod opieką mgr A. Mliczek-Bielat.

Konkurs prowadzony był etapowo - na poziomie regionalnym oraz centralnym. Szkolny etap polegał na opracowaniu przez uczniów tematycznych prac opisowych wzbogacanych w odpowiednią grafikę, własne zbiory roślin z odpowiednią klasyfikacją taksonomiczną; po czym najlepsze prace kierowane były do kolejnego rozstrzygania przez komisję konkursową.

Konkurs został ogłoszony w 2017 r. przez Zarządy Główne: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligi Ochrony Przyrody.

Gratulujemy sukcesu Uczennicy i jej Rodzicom.

strzałka do góry
Dziennik