Kadra pedagogiczna

profesor
profesor
Zobacz wszystkich

Ogłoszenia

Harmonogram wydawania świadectw maturalnych dla absolwentów II LO i Technikum Nr 1 w Gorlicach


Od 13 do 18 sierpnia w celu potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły należy do specjalnie wystawionych skrzynek/pudełek dostarczać podane niżej dokumenty:

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),

2. Zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty (oryginał zaświadczenia),

3. Kartę potwierdzającą uczęszczanie do szkoły (otrzymaliście ją od szkół podstawowych),

4. 2 zdjęcia do legitymacji.

Proszę o pobranie, wypełnienie i dostarczenie do szkoły oświadczenia w sprawie udziału w lekcji religii lub etyki oraz języka mniejszości narodowej, oraz zgody na publikację wizerunku ucznia.


Uczniowie zakwalifikowani do Technikum, będą mieć przeprowadzane badania lekarskie w dniu 26 sierpnia 2020 r. w szkole, w ZS Nr 1 w Gorlicach.   Bliżej terminu, zostaną również podane godziny, do których trzeba będzie się bezwzględnie  dostosować. 


Zwracamy się o zdyscyplinowanie oraz o terminowość. 

oświadczenie w sprawie udziału w lekcji religii lub etyki oraz udziału w zajęciach języka mniejszości narodowej

zgoda na publikację wizerunku ucznia


 

Egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2019/2020

Ranking Liceum 2020 r.

Współpracujemy

strzałka do góry
Dziennik