Samorząd Uczniowski

Przewodniczący
Adrian Górski 3cT
Vice przewodniczący
Patryk Witek2cT
Vice przewodniczący
Filip Rzepiela3bT

Sekretarz
Zuzanna Matuszyk2cLO
Skarbnik
Anna Łaszyn 1aLO

Członkowie
Patryk Sitowski2bT
Adam Rachwał 2aLO
Karol Myszkowski1bT
Michał Krupczaki3aT
Nina Paregrym1gLO

Opiekunowie
mgr Niemczyńska Katarzyna
mgr Gryboś Marek

Regulamin Samorządu Uczniowskiego