Wymagane dokumenty

Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają poniżej wymienione dokumenty w sekretariacie szkoły:

  • kwestionariusz - podanie do szkoły
  • świadectwa ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • zaświadczenie /zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
  • 2 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dla technikum)
  • kartę zdrowia, kartę szczepień (dostarczyć po przyjęciu do szkoły)
  • orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami