Nasze atuty

Witaj w naszej szkole!

 • U nas znajdziesz bardzo szeroką ofertę edukacyjną
 • Możesz uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum
 • Nauczysz się biegle języka angielskiego (w tym zawodowego), poza tym możesz się uczyć języka niemieckiego, francuskiego, czy łacińskiego
 • Multimedialne sale lekcyjne, dobrze wyposażone pracownie i świetni nauczyciele zapewnią Ci przyjemność uczenia się
 • Profile kształcenia uwzględniają wymagania rynku pracy
 • Masz szansę uzupełnić swoją wiedzę teoretyczną, odbywając praktyki zawodowe

W naszej szkole będziesz miał do dyspozycji:

 • Dobrze wyposażoną bibliotekę
 • Nowoczesne sale gimnastyczne, salę fitness i siłownię
 • Internat
 • Sklepik, w którym zjesz kanapkę, wypijesz kawę

Możesz uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i kółkach zainteresowań takich jak:

 • Kółko matematyczne
 • Kółko informatyczne
 • Kółko chemiczne
 • Kółko j. niemieckiego
 • Kółko geograficzne
 • SKS
 • Koło strzeleckie
 • Zespół teatralny
 • Koło biologiczne oraz szkole koło PCK
 • Dziedzictwo kulturowe w regionie
 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości
 • Koło dziennikarskie

Możesz realizować się w takich dziedzinach jak:

 • Wolontariat - Szkolne Koło Caritas
 • Samorządność - Samorząd Uczniowski
 • Śpiew i muzyka - Szkolny Zespół Wokalno - Instrumentalny IGNIS
 • Integracja Europejska –Programy unijne realizowane w naszej szkole
 • Problematyka zdrowotna - Sesje prozdrowotne, Akcje oddawania krwi
 • Dziennikarstwo - współpraca z lokalnymi mediami
 • Przedsiębiorczość - liczne projekty związane z propagowaniem przedsiębiorczej postawy w życiu