Komunikat Dyrektora Szkoły

W Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają podania korzystając ze strony internetowej:

malopolska.edu.com.pl/Kandydat/

Drogi Gimnazjalisto,

Dyrektor

Dyrektor szkoły, mgr Janusz Kryca
wraz z uczniami.

Stoisz przed bardzo ważną decyzją - wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Zanim uczynisz ten ważny krok - pamiętaj, dobrze jest być uczniem dobrej szkoły. Od września 2012 roku mam zaszczyt pełnić obowiązki dyrektora i kierując pracą w szkole kontynuować najlepsze jej tradycje. Mam świadomość, że oferta edukacyjna musi być dostosowana do aktualnych potrzeb młodzieży. W naszym liceum i technikum proponujemy takie kierunki i zawody, które umożliwiają uczniom przygotowanie do studiowania i zdobycie pracy. Dbamy o życzliwe relacje między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły i rodzicami oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Jesteśmy przekonani, że tylko w przyjaznej atmosferze wszyscy będziemy kreatywnie pracować i osiągać kolejne sukcesy. Rozwijamy zainteresowania uczniów na zajęciach pozalekcyjnych. W ramach modernizacji kształcenia zawodowego poszerzamy kompetencje (uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje). Dbamy o dyscyplinę i frekwencję, bo chcemy by wszyscy w naszej szkole czuli się bezpiecznie i mogli bez przeszkód zdobywać wiedzę. Nasze starania z każdym rokiem przynoszą coraz lepsze efekty, o czym świadczy wysoka zdawalność egzaminów oraz liczba laureatów konkursów i olimpiad.

Nasza szkoła to miejsce otwarte i przyjazne dla wszystkich.