Pedagog szkolny

Anna Grzanka
Zaprasza w następujących godzinach:

Dzień - Godzina
Poniedziałek 9:40 - 13:05
Środa 10:30 - 13:05
14:45 - 18:05
Czwartek 09:40 - 12:20
Piątek 12:00 - 13:05

Renata Stój
Zaprasza w następujących godzinach:

Dzień - Godzina
Poniedziałek 13:10 - 18:10
Wtorek 08:00 - 13:00
Środa 08:00 - 13:00
Czwartek 13:10 - 18:10
Piątek 08:00 - 12:00

Przydatne adresy i telefony

Telefona zaufania dla dzieci i młodzieży
116 111

Poradnia dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
(14 - 19 lat)
Czynna: wtorek i środa
w godz. 15:00 - 18:00

Centrum Terapii Uzależnień
ul. Szpitalna 10a
38-322 Gorlice
tel. (18) 355 33 79

Telefon Zaufania
W sprawach alkoholowych i przemocy w rodzinie:
(18) 352 77 45
czynny: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 9:00

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie
Dyżur prawnika co drugi piątek w godz. 16:00 - 19:00
zapisy pod numer telefonu: (18) 352 77 45

Punkt informacji wparcia i pomocy
dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
ul. Jagiełły 10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reymonta
czynny: odponiedziałku do piątku w godz: 8:00-10:00
(18) 353 56 42, 666 512 455

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul.Słoneczna 7
(18) 352 53 80

Problem Cyberprzemocy
0 800 100 100
www.helpline.org.pl