Małopolska Chmura Edukacyjna


Małopolska Chmura Edukacyjna – informacja o projekcie


V. Rok szkolny 2022/2023 – edycja V (nr projektu RPMP.10.01.04-12-0022/22)

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów/nic Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach w zakresie chemii (Politechnika Krakowska), informatyki (WSEiT w Suchej Beskidzkiej) i języka angielskiego (PWSZ w Tarnowie), przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

Projekt skierowany jest do uczniów/nic ZS Nr 1 w Gorlicach wykazujących zainteresowanie w/w obszarami oraz posiadających kompetencje umożliwiające opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Planowane zajęcia:

ZAJECIA ON-LINE - beneficjenci/ki projektu w zakresie chemii, informatyki i j.angielskiego uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym jednocześnie dla kilku grup uczniów uczestniczących w zajęciach w kilku szkołach z możliwością aktywnego włączenia się uczestników w dowolniej chwili trwania zajęć, przy udziale nauczycieli, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z młodzieżą.

KOŁO NAUKOWE - beneficjenci/ki projektu w zakresie chemii uczestniczyć będą w zajęciach, które prowadzone będzie we współpracy nauczyciela z pracownikiem akademickim/doktorantem, w tym 10h zajęć w ramach koła prowadzona będzie przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym jednocześnie dla kilku grup uczniów uczęszczających zajęciach w kilku szkołach, z możliwością aktywnego włączenia się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć.

Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy wypracowanych w projekcie koordynacyjnym. W wyniku zrealizowanych form wsparcia uczniowie/nice nabędą dodatkowe umiejętności w zakresie chemii, informatyki i języka angielskiego a także wzmocnią swoje kompetencje cyfrowe i interpersonalne.

Dofinansowanie projektu z UE: 110.821,93 zł

Całkowita wartość projektu: 130.378,75 zł


IV. Rok szkolny 2021/2022 - edycja IV (nr projektu RPMP.10.01.04-12-0042/21)

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie geografii we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Projekt był skierowany do uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach wykazujących indywidualne zainteresowanie w/w obszarami oraz posiadających kompetencje umożliwiające opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Beneficjenci projektu uczestniczyli w zajęciach on - line prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym, jednocześnie dla kilku grup uczniów, przy udziale nauczycieli, którzy mieli bezpośredni kontakt z uczniami. Formy wsparcia realizowane w projekcie obejmowały również zajęcia stacjonarne na uczelni. Zajęcia prowadzone były według scenariuszy opracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. W wyniku realizowanych form wsparcia uczniowie uczniowie nabyli dodatkowe kompetencje w zakresie geografii, a także wzmocnili swoje kompetencje cyfrowe i interpersonalne.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 780,-

Całkowita wartość projektu: 6 800,-

Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów.


III. Rok szkolny 2020/2021 - edycja III (nr projektu RPMP.10.01.04-12-0057/20)

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie geografii i informatyki, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie i z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Projekt był skierowany do uczniów Zespolu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach wykazujących indywidualne zainteresowanie w/w obszarami oraz posiadających kompetencje umożliwiające opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w zajęciach on - line prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym, jednocześnie dla kilku grup uczniów, przy udziale nauczycieli, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z uczniami. Formy wsparcia realizowane w projekcie obejmowały będą również zajęcia stacjonarne na uczelni. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy opracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. W wyniku realizowanych form wsparcia uczniowie uczniowie nabędą dodatkowe kompetencje w zakresie j. angielskiego, biologii oraz geografii, a także wzmocnią swoje kompetencje cyfrowe i interpersonalne.

Dofinansowanie projektu z UE: 23 598,12

Całkowita wartość projektu: 27 762,50

Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów.


II. Rok szkolny 2019/2020 - edycja II (nr projektu RPMP.10.01.04-12-0154/19)

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie biologii i informatyki, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie i Wyższą Szkołą Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkiej.

Projekt był skierowany do uczniów Zespolu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach wykazujących indywidualne zainteresowanie w/w obszarami oraz posiadających kompetencje umożliwiające opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w zajęciach on - line prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym, jednocześnie dla kilku grup uczniów, przy udziale nauczycieli, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z uczniami. Formy wsparcia realizowane w projekcie obejmowały będą również zajęcia stacjonarne na uczelni. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy opracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. W wyniku realizowanych form wsparcia uczniowie uczniowie nabędą dodatkowe kompetencje w zakresie j. angielskiego, biologii oraz geografii, a także wzmocnią swoje kompetencje cyfrowe i interpersonalne.

Dofinansowanie projektu z UE: 66 282,57

Całkowita wartość projektu: 77 979,50

Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów.


I. Rok szkolny 2018/2019 - edycja I (nr projektu RPMP.10.01.04-12-0094/18)

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego, biologii i geografii, we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

Projekt był skierowany do uczniów Zespolu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach wykazujących indywidualne zainteresowanie w/w obszarami oraz posiadających kompetencje umożliwiające opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w zajęciach on - line prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym, jednocześnie dla kilku grup uczniów, przy udziale nauczycieli, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z uczniami. Formy wsparcia realizowane w projekcie obejmowały będą również zajęcia stacjonarne na uczelni. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy opracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. W wyniku realizowanych form wsparcia uczniowie uczniowie nabędą dodatkowe kompetencje w zakresie j. angielskiego, biologii oraz geografii, a także wzmocnią swoje kompetencje cyfrowe i interpersonalne.

Dofinansowanie projektu z UE: 44 368,51

Całkowita wartość projektu: 52 198,25

Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów.

strzałka do góry
Dziennik