Zagraniczne praktyki zawodowe


Rozpoczynamy nabór uczniów do udziału w projekcie "Nowoczesne praktyki ‐ lepsze szanse zawodowe" nr 2020‐1‐PL01‐KA102‐078837.

Projekt skierowany jest do 58 uczniów naszej szkoły z kierunków:

  • Technik Mechatronik – 18 osób
  • Technik Reklamy – 10 osób
  • Technik Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej – 10 osób
  • Technik Informatyk – 10 osób
  • Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej – 10 osób

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie jeszcze w tym roku szkolnym uczestniczyć będą m.in. w czterotygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się we wrześniu 2021 roku w Grecji. Praktyki odbywać się będą w ciągu tygodnia, a dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie uczestniczyć będą w wielu wycieczkach kulturowych.

Koordynatorem projektu jest p. Marcin Alibożek, który udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.

Harmonogram rekrutacji do projektu:

  • 26.05.2021 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu
  • 30.05.2021 Zakończenie rekrutacji do projektu
  • 01.06.2021 Test z języka angielskiego
  • 02.06.2021 Opublikowanie list ucz. zakwalifikowanych oraz rezerwowej listy uczestników
  • Do 07.06.2021 Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

W trakcie rekrutacji zostaną zorganizowane spotkania informacyjne dla uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, uczeń zainteresowany zobowiązany jest wysłać komputerowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (w formacie doc) na adres biuro@lukasiewicz.gorlice.pl oraz podpisać listy akceptacji regulaminów naboru oraz uczestnictwa w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Dokumenty do pobrania:
strzałka do góry
Dziennik