Zagraniczne praktyki zawodowe


Rozpoczynamy nabór uczniów do udziału w projekcie „Nowoczesne praktyki ‐ lepsze szanse zawodowe” nr 2020‐1‐PL01‐KA102‐078837.

Projekt skierowany jest do 58 uczniów naszej szkoły z kierunków:

 • Technik Mechatronik – 10 osób
 • Technik Elektronik – 10 osób
 • Technik Organizacji Reklamy – 10 osób
 • Technik Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej – 10 osób
 • Technik Informatyk – 10 osób
 • Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej – 8 osób

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie jeszcze w tym roku szkolnym uczestniczyć będą m.in. w czterotygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się w maju 2021 roku w Grecji. Praktyki odbywać się będą w ciągu tygodnia, a dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie uczestniczyć będą w wielu wycieczkach kulturowych.

Koordynatorem projektu jest p. Marcin Alibożek, który udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.

Harmonogram rekrutacji do projektu:

 • 22.02.2021 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu
 • 25.02.2021 Spotkanie informacyjne o projekcie
 • 01.03.2021 Zakończenie rekrutacji do projektu
 • 03.03.2021 Opublikowanie list ucz. zakwalifikowanych oraz rezerwowej listy uczestników
 • Do 06.03.2021. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, uczeń zainteresowany zobowiązany jest wysłać komputerowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (w formacie doc) na adres biuro@lukasiewicz.gorlice.pl oraz podpisać listy akceptacji regulaminów naboru oraz uczestnictwa w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu "Nowoczesne praktyki - lepsze szanse zawodowe"

Dokumenty do pobrania:
strzałka do góry
Dziennik