Statut szkoły


Statut szkoły określa m.in. poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele oraz zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracowników, a także prawa i obowiązki uczniów.

strzałka do góry
Dziennik