Apel dot. WiFi, tel. komórkowych i routerów


Administrator środa 4 września 2019

Publikujemy apel wystosowany przez organ prowadzący: 

"W zawiązku z zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi z działania szkodliwego pola elektromagnetycznego emitowanego przez telefony komórkowe, routery WIFI i inne urządzenia elektroniczne, prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, w szczególności z Deklaracją z Nikozji. Korzystajmy bardziej świadomie z tych urządzeń, aby zachować pełne bezpieczeństwo i minimalizować skutki uboczne dla zdrowia."

Nicosia Declaration

Międzynarodowy Apel Naukowców 

Pola Elektromagnetyczne 

 

strzałka do góry
Dziennik