Technik Informatyk

Jeżeli interesują Cię komputery, programowanie, aplikacje internetowe, tworzenie stron WWW oraz administrowanie sieciami - to kierunek technik informatyk jest dla Ciebie.

Wybierając ten kierunek będziesz potrafił

 • ustalać przyczyny awarii systemu komputerowgo oraz sposoby ich usuwania,
 • administrować i nadzorować pracę systemów operacyjnych oraz urządzeń wykorzystywanych w sieciach komputerowych,
 • projektować i wykonywać lokalne sieci komputerowe, administrować tymi sieciami,
 • projektować, zakładać i administrować bazami danych oraz posługiwać się językami obsługi różnych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • programować w wybranych językach (Pascal, C++, C#, Java),
 • tworzyć strony www i aplikacje internetowe.

Tytuł technika informatyka otrzyma uczeń, który opanuje wiadomości i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

 • E.12 - montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • E.13 - projektowanie i administracja lokalnymi sieciami komputerowymi,
 • E.14 - tworzenie i administracja stron internetowych.

Ponadto w trakcie kształcenia uczeń:

 • uczestniczy w przedmiotowych wycieczkach naukowych,
 • uczestniczy w kółkach informatycznych,
 • bierze udział w projektach informatycznych,
 • ma możliwość zdobycia certyfikatu CISCO IT Essentials, ECDL, ECDL CAD.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uprawnia do podjęcia pracy jako:

 • instalator sprzętu komputerowego,
 • projektant i programista stron WWW oraz baz danych,
 • administrator sieci komputerowych,
 • instalator i administrator systemów operacyjnych,
 • administrator baz danych.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach informatycznych. Sprzęt i oprogramowanie jest systematycznie uzupełniane i unowocześniane tak, aby zapewnić dobre przygotowanie do zawodu.

Po skończeniu szkoły możesz również podjąć studia na wyższych uczelniach na kierunkach technicznych.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka.

Języki obce: angielski, angielski zawodowy, niemiecki.

Na kierunku informatycznym realizowany jest przedmiot Komputerowe Wspomaganie Projektowania CAD.

Zapraszamy na stronę Komputerowego wspomagania projektowania CAD