Projekt Unijny

Klasa humanistyczna


SZCZEGÓŁY KIERUNKU

Przeznaczona jest dla interesujących się literaturą, poezją, teatrem, kinem i innymi dziedzinami sztuki, zafascynowanych historią, prawem, psychologią, chcących zrozumieć otaczający nas świat i motywy postępowania ludzi.

ROZSZERZONY PROGRAM NAUCZANIA Z:

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

JĘZYKI OBCE:

angielski

niemiecki

PRZEDMIOT DODATKOWO:

e-dziennikarstwo

Tu zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów na następujących kierunkach: politologia, dziennikarstwo, europeistyka, geologia, geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, administracja, bezpieczeństwo publiczne, politologia, polityka społeczna, socjologia, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, lingwistyka stosowana

Atuty profilu:

 • możliwość połączenia zainteresowań z pasją poszukiwania, tworzenia, interpretowania wielkich dzieł literackich,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w prowadzeniu fb szkoły i strony www, czyli w tzw. social mediach,
 • zdobycie szerokiej wiedzy na temat Europy i świata, społeczeństwa obywatelskiego, globalizacji, itp.,
 • wyjazdy zagraniczne w ramach w ramach projektu Erazmus+,
 • wycieczki do telewizji, radia,
 • poznanie historii i kultury naszego regionu,
 • przygotowywanie się do olimpiad i innych konkursów literackich, poetyckich, historycznych,
 • możliwość pracy w kole teatralnym,
 • solidne przygotowanie do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • zajęcia w archiwum i warsztaty z pracownikami IPN,
 • możliwość pracy w wolontariacie,
 • uczestnictwo w sesjach Szkół im. Ignacego Łukasiewicza,
 • pracy w Kole Przyjaciół Biblioteki.

Jeżeli interesujesz się otaczającym światem, lubisz języki obce oraz chciałbyś być uczestnikiem wymiany zagranicznej, działać lokalnie i globalnie - wybierz właśnie tę klasę!


Zobacz galerię zdjęć klasy humanistycznej


strzałka do góry
Dziennik