Projekty Unijne


Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II


books

Beneficjent projektu:

Województwo Małopolskie-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Partner projektu:

Powiat Gorlicki

Okres realizacji projektu:

od 2017 roku do 2021 roku

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Opis realizacji:

Realizowane będą dwie zasadnicze formy wsparcia dla uczniów: zajęcia on-line oraz naukowe warsztaty letnie (NWL) i weekendowe (NWW). Formuła zajęć on-line jest możliwa dzięki funkcjonalnościom jakie posiada sprzęt "chmurowy" i umożliwia jak najlepsze korzystanie z potencjału intelektualnego uczelni za pośrednictwem nauczycieli akademickich realizujących wykłady/ ćwiczenia w formie videokonferencji, we współpracy z nauczycielami w szkole. Tematyka zajęć będzie oparta na zgłoszonym przez szkoły zapotrzebowaniu. Zajęcia on-line będą miały na celu uzyskanie dodatkowej wiedzy z zakresu danego obszaru tematycznego.


Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gorlicki.strzałka do góry
Dziennik