Technik Automatyk


SZCZEGÓŁY ZAWODU

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, jeśli pasjonuje Cię automatyka i elektronika, jeśli świata nie widzisz poza robotyką, to kierunek technik automatyk jest stworzony dla Ciebie.

AUTOMATYK TO ZAWÓD POSZUKIWANY NA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH RYNKACH PRACY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka

JĘZYKI OBCE:

język angielski

język angielski zawodowy

język niemiecki

KWALIFIKACJE:

ELM.01.

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04.

Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

PERSPEKTYWA PRACY:

zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń automatyki

warsztatach naprawczych sprzętu automatyki

placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem elementów i urządzeń automatyki

MASZ MOŻLIWOŚĆ:

zdobycia certyfikatów

poszerzania swojej wiedzy na kółkach entuzjastów automatyki

wykonywania projektów z zakresu sterowania i programowania mikrokontrolerów


Technik automatyk to nowoczesny i atrakcyjny zawód przyszłości, który pojawił się w drugiej połowie XX wieku. Zajmuje się zagadnieniami sterowania różnymi procesami, urządzeniami i robotami, w taki sposób, by ograniczyć do minimum udział człowieka.


Wybierając ten kierunek będziesz potrafił:

  • programować sterowniki PLC (Programmable Logic Controller),
  • konfigurować parametry urządzeń na podstawie dokumentacji techniczne,
  • uruchamiać instalację automatyki przemysłowej,
  • dobierać przyrządy do wykonania pomiarów i wykonać pomiary w układach automatyki,
  • wymieniać uszkodzone urządzenia w obwodach automatyki.

W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę o zjawiskach i prawach rządzących procesami sterowania i regulacji, sposobami analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów, wiedzę techniczną o maszynach i ich obsłudze, elementach i układach automatyki elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej, umiejętności instalowania oraz serwisowania elementów, urządzeń automatyki i robotów przemysłowych, a także z zakresu systemów sterowania.

Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach szkolnych, których wyposażenie jest systematycznie uzupełniane oraz w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach.


strzałka do góry
Dziennik