Technik Automatyk


SZCZEGÓŁY ZAWODU

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, jeśli pasjonuje Cię automatyka i elektronika, jeśli świata nie widzisz poza robotyką, to kierunek technik automatyk jest stworzony dla Ciebie.

AUTOMATYK TO ZAWÓD POSZUKIWANY NA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH RYNKACH PRACY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

matematyka

JĘZYKI OBCE:

język angielski

język angielski zawodowy

język niemiecki

KWALIFIKACJE:

ELM.01.

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04.

Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

PERSPEKTYWA PRACY:

specjalista w laboratoriach zakładów przemysłowych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych, halach produkcyjnych

technolog produkcji i napraw

technik w zakładach naprawy i serwisu sprzętu elektronicznego


WYBIERAJĄC TEN KIERUNEK BĘDZIESZ POTRAFIŁ:

  • programować sterowniki PLC (Programmable Logic Controller),
  • konfigurować parametry urządzeń na podstawie dokumentacji techniczne,
  • uruchamiać instalację automatyki przemysłowej,
  • dobierać przyrządy do wykonania pomiarów i wykonać pomiary w układach automatyki,
  • wymieniać uszkodzone urządzenia w obwodach automatyki,
  • oceniać poprawność pracy instalacji automatyki oraz wprowadzać korekty,
  • przeprowadzać testy urządzeń i instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej.

Automatyka zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi. Zadania zawodowe technika automatyka koncentrują się na ogół wokół monitorowania bieżącej pracy urządzeń wyposażonych w systemy automatycznego sterowania, diagnozowania występujących usterek i ustalania ich przyczyn oraz wykonywania napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną.

Pracownia automatyki i mechatroniki jest wyposażona w w przemysłowe sterowniki PLC, panele dotykowe - wirtualne i rzeczywiste, przetwornice częstotliwości (falowniki) , śruby kulowo toczne, enkodery inkrementalne i absolutne oraz i wiele innych urządzeń i elementów współczesnej automatyki przemysłowej.


strzałka do góry
Dziennik