Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


SZCZEGÓŁY ZAWODU

Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz konieczność ograniczania emisji dwutlenku węgla sprawiają, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii - wiatrową, słoneczną, wodną, geotermalną.

"ZIELONA ENERGIA"

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

geografia

JĘZYKI OBCE:

język angielski

język angielski zawodowy

język niemiecki

KWALIFIKACJE:

ELE.10.

Montaż i uruchamianie urządzeń systemów energetyki odnawialnej

ELE.11.

Eksploatacja urzadzęń i systemów energetyki odnawialnej

PERSPEKTYWA PRACY:

firmy zajmujące się montażem kotłowni ekologicznych

firmy zajmujące się energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową,

przedsiębiorstwa zajmujące się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska

MASZ MOŻLIWOŚĆ:

uczestnictwa w kursach i szkoleniach aby poznać wszelkie nowinki technologiczne

odbywać praktyki zawodowe w ramach których wykonywane są prace użyteczne dla społeczeństwa


Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz konieczność ograniczania emisji dwutlenku węgla sprawiają, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii


Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej kraje członkowskie muszą zwiększyć udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych do 20% w roku 2020. W Polsce udział ten wynosi obecnie ok. 7% a to oznacza że w najbliższym czasie można oczekiwać dużego zainteresowania energetyką odnawialną tak ze strony państwa jak i inwestorów indywidualnych.


Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, Słońca).


Zobacz galerię zdjęć zawodu: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


strzałka do góry
Dziennik