Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


SZCZEGÓŁY ZAWODU

Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz konieczność ograniczania emisji dwutlenku węgla sprawiają, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii - wiatrową, słoneczną, wodną, geotermalną.

"ZIELONA ENERGIA"

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

geografia

JĘZYKI OBCE:

język angielski

język angielski zawodowy

język niemiecki

KWALIFIKACJE:

ELE.10.

Montaż i uruchamianie urządzeń systemów energetyki odnawialnej

ELE.11.

Eksploatacja urzadzęń i systemów energetyki odnawialnej

PERSPEKTYWA PRACY:

monter/serwisant urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (zwłaszcza kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła, jak również kotłów na biomasę czy małych siłowni wiatrowych i małych elektrowni wodnych)

doradca w branży odnawialnych źródeł energii,

biura projektowe oraz instytucje zajmujące się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowisk


PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • język angielski zawodowy
 • podstawy energetyki
 • metrologia w energetyce odnawialnej
 • materiały, narzędzia i technologie do montażu systemów energetyki odnawialnej
 • pracownia podstaw energetyki
 • pracownia dokumentacji i kosztorysowania w energetyce odnawialnej


 • pracownia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • przemiany energetyczne
 • energetyka odnawialna a środowisko
 • sterowanie i automatyka systemów energetyki odnawialnej
 • narzędzia i zasady eksploatacji systemów energetyki odnawialnej
 • pracownia użytkowania i obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialne
 • zarządzenie firmą

WYBIERAJĄC TEN KIERUNEK BĘDZIESZ POTRAFIŁ:

 • posługiwaćniu się podczas pracy różnymi zróżnicowanymi narzędziami i urządzeniami, (m.in. elektrycznymi, budowlanymi, pomiarowymi),
 • odczytywać dokumentację techniczną dotyczącą instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • organizować i wykonywać prace związane z montażem instalacji systemów energetyki odnawialne,
 • prowadzić serwis oraz kontrolę działania urządzeń, instalacji i systemów energetyki odnawialnej,
 • przeprowadzać naprawy i modernizację istniejących instalacji OZE,
 • sporządzać kosztorysy inwestorskie i ofertowe oraz umowy dotyczące montażu i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • przedstawiać najlepsze rozwiązania w zakresie pozyskiwania energii, w zależności od potrzeb i możliwości klienta.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód szerokoprofilowy, umożliwiający specjalizację w zakresie energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej czy geotermalnej. Zajmuje się pozyskiwaniem energii, wykorzystując kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe


Zajęcia są prowadzone w pracowni wyposażonej w nowoczesne zestawy, m.in pompę ciepła POCP-05, turbiny wiatrowe EZTW – 10, fotowoltaikę EZSO-62, oraz urządzenia pomiarowe: kamerę termowizyjną wysokiej jakości, solarymetr, anemometr i urządzenia do wykonywania i montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

strzałka do góry
Dziennik