Liga Ochrony Przyrody


Uczniowie klasy trzeciej o profilu biologiczno-chemicznym we wrześniu opracowali i przedstawili piękne zielniki roślin okrytonasiennych. Wykazali umiejętność oznaczania roślin, operowania terminologią w języku polskim i łacińskim, a także pochwalili się wiedzą o zastosowaniu roślin w leczeniu wielu chorób. Wiedza ta na pewno przyda się w przyszłości w nauce i praktycznie w życiu.

lop
lop
lop
lop
lop
lop
lop

Drodzy Uczniowie Zapraszamy do udziału w XXXV Konkursie "Mój LAS"

W konkursie "Mój las" mającym na celu:

  • poszerzanie wiedzy przyrodniczo-ekologiuczno-leśnej,
  • promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych polskich lasów,
  • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Tematyka konkursu:

"Znaczenie różnorodności biologicznej w lasach – mój wpływ na jej zachowanie".

Przygotowanie pracy konkursowej:

1. część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.

Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.

Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną, jednak waga pracy nie może przekraczać 1kg.

2. Prace konkursowe muszą być opatrzone:

  • imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy,
  • dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu,
  • imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.

3. Terminy:

Zgłoszenia należy kierować do nauczyciela biologii. Prace konkursowe będą następnie kierowane do właściwych Zarządów Okręgowych LOP w terminie do 30 listopada 2021 roku.

Wierzymy w Waszą pomysłowość i wiedzę.

Nauczyciele biologii: mgr M. Winiarska, mgr A. Mliczek-Bielat i mgr A Giemza-Marek


Drodzy Uczniowie Zachęcamy Was do przygotowań oraz udziału w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej

Terminarz przebiegu XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przedstawia się następująco:

  • etap szkolny w całym kraju 10 stycznia 2022 r.
  • etap okręgowy w całym kraju 16 kwietnia 2022 r.(w przypadku pandemii to data od której uczniowie rozpoczną pisanie pracy badawczej, na temat podany przez GK OWE).
  • etap centralny 3-5 czerwca 2022 r.(w przypadku pandemii finał zdalny).

Wierzymy, że młodzi przyrodnicy nas nie zawiodą i jak we wcześniejszych latach bywało gremialnie i z dużym zaangażowaniem weźmiecie udział w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

Życzymy już dziś powodzenia, trzymamy mocno kciuki za wspaniały start, w tym fascynującym przedsięwzięciu!

Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Nauczyciele biologii: mgr M. Winiarska, mgr A. Mliczek-Bielat i mgr A Giemza-Marek

Szczegółowe informacje na stronie: http://ekoolimpiada.net.pl/

Umysł jest jak spadochron, lepiej pracuje gdy jest otwarty…

Alan K. Neal

strzałka do góry
Dziennik