Warsztaty z weterynarii dla biologów


Administrator wtorek 18 czerwca 2019

Ostatnie zajęcia z biologii w bieżącym roku szkolnym  dla uczniów  klasy I o profilu biologiczno – chemicznym odbyły się w Lecznicy dla Zwierząt. Młodzież mogła wysłuchać ciekawych wykładów na temat sposobów barwienia i rozpoznawania bakterii chorobotwórczych, metod barwienia komórek oraz wykonywania preparatów do badań histopatologicznych. Uczniowie zdobyli umiejętności wykonania posiewu  bakterii i określenia stopnia wrażliwości na antybiotyki z użyciem antybiogramu. Interesujące były również zajęcia z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt oraz rozpoznawania pasożytów zwierzęcych.

Dziękujemy Państwu Małgorzacie i Danielowi Cieśla za przeprowadzenie ciekawych zajęć oraz uchylenie rąbka  tajemnicy wiedzy weterynaryjnej.

Uczniowie klasy Id LO z opiekunem Małgorzatą Winiarską.

strzałka do góry
Dziennik